UKS APN Góral Istebna  – Certyfikowana przez PZPN Szkółka Piłkarska

Składki członkowskie

Nasze Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz w oparciu o statut. Każdy zawodnik, którego Rodzic decyduje się zapisać na nasze zajęcia zostanie zarejestrowany  w Śląskim Związku Piłki Nożnej i staje się na podstawie złożonej przez Rodzica/Opiekuna prawnego deklaracji  członkiem stowarzyszenia UKS APN Góral Istebna. Zgodnie ze statutem każdy członek Stowarzyszenia (zawodnik) – opłaca składki członkowskie do 15-go każdego miesiąca przez cały rok (styczeń-grudzień) – również w okresie wakacyjnym. Od składek członkowskich nie ma żadnych odliczeń za jakiekolwiek nieobecności. Składki dla wszystkich są jednakowe bez względu na kategorię wiekową czy ilość treningów w tygodniu czy miesiącu (składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia sportowe ani też za żadne usługi, jakie świadczy klub (udział w obozie, turnieju, wyjazd na mecz, badania lekarskie, itp.).

  1. W przypadku rodzeństwa na drugie dziecko przysługuje bonifikata w wysokości 30%, a dla trzeciego i każdego następnego dziecka całkowite zwolnienie ze składek członkowskich.
  2. Zwolnienie ze składki członkowskiej może również nastąpić w przypadku udokumentowania przez Rodzica/Opiekuna prawnego trudnej sytuacji materialnej (w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty uprawniającej daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego – ustawa o świadczeniach rodzinnych).
  3. Zwolnienie ze składek przysługuje również w przypadku długotrwałej i kosztownej rehabilitacji (należy przedłożyć dokumentację). O zwolnieniach ze składek decyduje Zarząd klubu na swoim posiedzeniu a potwierdza to stosowną uchwałą.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej:

  1. Składka członkowska przy pierwszym dziecku w Akademii – 100 zł/os.
  2. Składka członkowska przy dwójce dzieci (rodzeństwo) w Akademii – 170 zł/os.
  3. Składka członkowska przy trójce dzieci (rodzeństwo) w Akademii – pierwsza dwójka 170 zł/os. + 3 dziecko zwolnione z opłat!

Składki członkowskie należy wpłacać na poniższe dane do 15-go każdego miesiąca:

Uczniowski Klub Sportowy

Akademia Piłki Nożnej  

Góral Istebna

43-470 Istebna 1872 

Nr konta: 06 1050 1083 1000 0090 3056 4174

W tytule przelewu należy wpisać: Składka członkowska za miesiąc ……/Imię i nazwisko dziecka, rocznik …..

Przykład: Składka członkowska za miesiąc maj/Jan Kowalski, rocznik 2007

(każda transakcja opisana w inny sposób będzie odrzucana!)

 

Facebook
Facebook