UKS APN Góral Istebna  – Certyfikowana przez PZPN Szkółka Piłkarska

Deklaracja członkowska

Każdy Rodzic/Opiekun prawny, który chce, aby jego dziecko uczestniczyło w pełni w sportowym życiu klubu składa wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską – do pobrania tutaj.

Warto zapoznać się też z Regulaminem uczestniczenia w zajęciach sportowych oraz polityką prywatności Stowarzyszenia, które są nieodłącznym elementem członkostwa w klubie.

W przypadku rezygnacji z członkostwa należy złożyć rezygnację (do pobrania tutaj). Członkostwo ustaje w ostatni dzień miesiąca, w którym złożono rezygnację – pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną lub osobiście (liczy się data wpływu złożenia deklaracji, a nie wypełnienia pisma).

Facebook
Facebook